Tin tức

Công nhận năng lực thực hiện các phép thử của Trung tâm Thí nghiệm và Kiểm định Xây dựng Khánh Hòa thuộc Công ty cổ phần SDC

Ngày 14/04/2016, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 174/QĐ-BXD về việc công nhận các phép thử của Trung tâm Thí nghiệm và Kiểm định Xây dựng Khánh Hòa thuộc Công ty cổ phần SDC, mã số LAS-XD 1059, địa chỉ: Lô 39 đường 2A - Khu đô thị Lê Hồng Phong II - P. Phước Hải - TP. Nha Trang - Khánh Hòa.

 

 

Danh mục các phép thử được công nhận trong Quyết định này gồm: Thử nghiệm cơ lý hóa xi măng; Thử nghiệm cơ lý cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cơ lý vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý vữa cho bê tông nhẹ; Thử nghiệm cơ lý gạch xây đất sét nung; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông nhẹ (gạch bê tông bọt, khí không chưng áp – theo TCVN 9029:2011); Gạch bê tông khí chưng áp AAC; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm cơ lý gạch xi măng lát nền; Thử nghiệm cơ lý gạch terazo; Thử nghiệm cơ lý đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở liên kết hữu cơ; Thử nghiệm cơ lý đá ốp lát tự nhiên; Thử nghiệm cơ lý gỗ xây dựng; Thử nghiệm cơ lý kính xây dựng; Thử nghiệm cơ lý tấm thạch cao, bột bả, sứ vệ sinh, nói lợp đất sét nung, ngói amiăng xi măng; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm nhựa bitum; Thử nghiệm nhựa đường lỏng; Thử nghiệm nhũ tương nhựa đường axít; Vải địa kỹ thuật; Thử nghiệm cơ lý dung dịch bentonite; Kiểm tra kim loại, hàn; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng TN; Thử nghiệm hiện trường; Phân tích hóa nước cho xây dựng.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế Quyết định số 104/QĐ-BXD ngày 11/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Quyết định 174/QĐ-BXD.

 


Tài liệu đính kèm bài viết  
(BXD_ 174-QD-BXD_14042016.PDF) Tải về
CÁC TIN KHÁC